KLINIK

Centrumstråket 16
746 50 Bålsta

TELEFON

0171-543 96

E-POST

jonas@rosenforsryggrehab.se

Kiropraktor utbildning

Den femåriga heltidsundervisningen är upplagd i teoretiska och praktiska block som varvas med handledda forskningsarbeten.

Första året tillägnas en hel del anatomi och fysiologistudier och introduktion i kiropraktik.

År två och tre fördjupas undervisningen till att innehålla kurser i sjukdomslära, undersökning, kiropraktisk diagnostik och behandling med praktisk övning på skolans patientklinik.

Fjärde året ges, förutom fortsatt kiropraktisk undervisning, kurser i kirurgi, medicinsk psykologi, och rehabiliteringsmedicin.

Sista året ligger tonvikten på praktisk färdighetsövning vid patientkliniken samt en orientering i specialtekniker och idrottskiropraktik. Det egna forskningsarbetet ska resultera i en uppsats som redovisas i slutet av utbildningen.